Exclusive Psalmody and the Regulative Principle of Worship | Rev. Todd Ruddell

exclusive psalmody and the regulative principle of worship

In these sermons, Rev. Todd Ruddell of Christ Covenant Reformed Presbyterian Church (RPCGA) explains the regulative principle of worship (RPW) and exclusive psalmody (EP), and answers objections against EP. These sermons are from his Reformation Distinctives series. Links and embedded audio players have been added for your convenience. We encourage you to listen to these helpful sermons.


Sermon 1: The Regulative Principle of Worship (RPW) and Exclusive Psalmody (EP)

Sermon 2: RPW & EP

Handling Objections

Part 1. RPW & EP, Handling Objections

Part 2. RPW & EP, Handling Objections

Part 3. RPW & EP, Handling Objections

Part 4. RPW & EP, Handling Objections

Part 5. RPW & EP, Handling Objections

Part 6. RPW & EP, Handling Objections

Instruments in Worship

Part 1. The Regulative Principle of Worship (RPW) and Instrumental Music

Part 2. The RPW & Instruments

Seeking Christ in the Psalms

Seeking Christ in the Psalms Part 1.

Advertisement

4 thoughts on “Exclusive Psalmody and the Regulative Principle of Worship | Rev. Todd Ruddell

  1. […] “In these passages (Ephesians 1:21; 2:2; 5:19; 6:12) we do not claim an ‘identical synonymy’ but a general synonymy with some distinction. The threefold appellation of the Psalter in [Ephesians] 5:19 does not mean ‘Psalms, Psalms, and Psalms’ but three designations of the Psalter, each with a nuanced emphasis. Psalms, the Hebrew word titling the Psalter itself meaning inspired praises; Hymns, the Greek term that still refers to the Psalter but includes the idea of joy and thankfulness; and ‘Spiritual Songs‘ still referring to the Psalter but emphasizing the Spirituality–the ‘drilling down into the heart’ of the inspired Psalter, because of its Divine Author. That each of these terms are used in the Greek titles of the Psalter underscores this synonymy, and these distinctions.” (Rev. Todd Ruddell) […]

    Like

  2. […] “Ezekben a szakaszokban (Efézus 1:21; 2:2; 5:19; 6:12) nem “azonos szinonímát”, hanem általános szinonímát tételezhetünk fel némi különbségtétellel. A zsoltár hármas megnevezése az [Efézus] 5:19-ben nem ‘zsoltárokat, zsoltárokat és zsoltárokat’ jelent, hanem a zsoltár három megjelölését, mindegyiket árnyalt hangsúllyal. Zsoltárok, a héber szó, amely magát a Zsoltárokat [Bibliai könyvet] titulálja és ihletett dicséreteket jelent; Himnuszok, a görög kifejezés, amely még mindig a Zsoltárokra utal, de magában foglalja az öröm és a hála gondolatát; és ‘Lelki Énekek’, amely még mindig a Zsoltárokra utal, de hangsúlyozza a lelkiséget – az ihletett Zsoltár ‘szívünkbe fúródását’, annak isteni szerzője miatt. Az, hogy e kifejezések mindegyike szerepel a Zsoltárok könyve görög címeiben, aláhúzza ezt a szinonimitást és ezen megkülönböztetéseket”. (Rev. Todd Ruddell) […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s